Képgaléria

 

TÁJÉKOZTATÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOKUMENTÁCIÓ MÁSOLAT IGÉNYLÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL

ELHUNYT SZEMÉLY DOKUMENTÁCIÓJA VONATKOZÁSÁBAN

 

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tájékoztatom, hogy elhunyt beteg korábbi egészségügyi ellátásáról készült dokumentáció hiteles másolatát csak az arra jogosult személy kaphatja meg. Az erre irányuló kérelem elintézésének meghatározott feltételei vannak – pl. megfelelően igazolni kell, hogy Ön jogosult megkapni a dokumentumot. A kérelmet

  • a koronavírus járványra tekintettel – kizárólag e-mailen vagy postai úton tudja benyújtani a Parádfürdői Állami Kórház (a továbbiakban: Kórház) által erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. A kért dokumentumot ugyanilyen módon tudja a Kórház eljuttatni Önnek, első alkalommal ingyenesen, a további másolatokat pedig térítési díj ellenében.

 TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ:

A Kérelem 1. és 2. pontjában megadott személyes adatokra az érintett személyek azonosítása és a Kérelem elintézhetősége miatt, míg a telefonos elérhetőségre és/vagy e-mail címre a könnyebb kapcsolattartás miatt van szüksége a Kórháznak. (Telefonszámát nem kötelező megadnia, ez a hatékonyabb ügyintézést szolgálja, ezt Ön szabadon megválaszthatja, viszont amennyiben elektronikusan kéri teljesíteni a kérelmet, akkor az e-mail címére mindenképpen szüksége van a Kórháznak.)

 A 3. pontban a másolat készítésének konkrét célját és a jogosultsági szintet kell megjelölnie.

       1.pont: erre akkor jogosult, ha Ön az elhunyt beteg házastársa/élettársa, egyeneságbeli rokona, testvére és az egészségügyi adatra

  • életet, egészséget befolyásoló ok feltárása vagy
  • egészségügyi ellátás céljából van szükség,

és az egészségügyi adat más módon való megismerése, illetve az arra való következtetés nem lehetséges.

      1. pont: ebben az esetben Ön az elhunyt beteg törvényes képviselője, közeli hozzátartozója vagy örököse, és az elhunyt beteg

      2. halálának okával összefüggő vagy összefüggésbe hozható vagy

  • halál bekövetkezését megelőző gyógykezeléssel kapcsolatos adatok megismerése céljából történik a másolat igénylése.

Kérjük a megfelelő részt aláhúzással, illetve „x”-szel jelölje.

 A 4. pontban abban az esetben, ha a Kérelem 3.a) pontja alapján történik az adatigénylés, akkor annak a speciális indoknak a leírása szükséges, amely az adatokhoz való jogszerű hozzáférést indokolja (itt akár kezelőorvos, háziorvos véleménye is hivatkozható vagy csatolható).

 Az 5. pontban, amennyiben gondnokként jár el, úgy szükséges a törvényes képviseletet elrendelő hatósági határozat számának feltüntetése.

 A 6. pontban kell megadnia az ellátás helyére és idejére vonatkozó adatokat. Abban az esetben, ha nem ismert az ellátás pontos helye, neve (pl. osztály/járóbeteg szakellátás), illetve ideje, úgy bármely egyéb információ is megkönnyítheti a dokumentum fellelhetőségét, ezért ebben az esetben kérjük, minden tényt, adatot adjon meg, amely a birtokában van és szeretné megosztani a Kórházzal (pl. az elhunyt beteg kezelőorvosának neve, ellátás jellege stb.).

 A 7. pontban kell megjelölnie, milyen típusú egészségügyi dokumentációmásolatot szeretne kapni. Amennyiben a 3. a) pont alapján nyújtja be a kérelmet, azaz Ön az elhunyt beteg házastársa/élettársa, egyeneságbeli rokona, testvére, és

  • az egészségügyi adatra az életet, egészséget befolyásoló ok feltárása, vagy egészségügyi ellátás céljából van szükség, és
  • az egészségügyi adat más módon való megismerése, illetve az arra való következtetés nem lehetséges, úgy a teljes dokumentáció megismerésére nincs lehetősége.

 A 8. pontban kérem, nyilatkozzon arról, hogy a kért dokumentációt milyen módon szeretné megkapni. Személyes átvételre – a járványügyi helyzetre tekintettel határozatlan ideig - nincs lehetőség.

Ha a dokumentum postai úton történő megküldését választja, úgy a Kórház az Ön kezébe történő, ún. „s.k.” jelzéssel tudja megküldeni a megadott postázási címre a kért dokumentációt.

Amennyiben a dokumentumot elektronikusan szeretné megkapni, úgy azt szkennelt formában, jelszóval védett, pdf kiterjesztésű formátumban a Kórház az Ön által megadott e-mail címre küldi meg. Ebben az esetben a – dokumentáció megismerhetőségét lehetővé tevő – jelszó az Ön adataiból lesz kialakítva a születési évének 4 számjegyéből, a születés napjának 2 számjegyéből és a TAJ számának középső három számjegyéből (szóköz, pont és kötőjel nélkül).

Felhívjuk a figyelmét, hogy elektronikusan legfeljebb 50 oldalt tudunk elküldeni Önnek. Ettől több dokumentumot csak postai úton tudunk eljuttatni.

 9. pont: az adatszolgáltatás első alkalommal ingyenes, minden további másolat, valamint a 3. pont b) pontjában megjelölt igény esetén térítésidíj-köteles, ennek összegét a dokumentáció terjedelme határozza meg. A térítési díjat – a pontos összeget, az ügyintéző előzetes értesítését követően - átutalással van lehetősége megfizetni, a közlemény rovatban fel kell tüntetni a beteg nevét és a befizetés jogcímét (pl. Minta Márton, betegdokumentáció másolat térítési díj).

 A 10. pontban fel kell sorolni azokat a dokumentumokat, amelyeket a kérelemhez csatolt (pl. Halottvizsgálati bizonyítvány stb.).

 A 11. pontban bármilyen tény közölhető, ami az Ön megítélése szerint az ügyintézést segíti.

 A kérelmet kérjük, lássa el keltezéssel, aláírásával, illetve szíveskedjen letanúztatni.

 Tájékoztatom, hogy a Kórház az ügyintézést a kérelem megfelelő benyújtásától kezdődően megkezdi, azonban – a járványhelyzetre és a bevezetett különleges jogrendre tekintettel – a kérelemben foglaltak teljesítése a rendes ügymenet szerinti egy hónaphoz képest további két hónappal meghosszabbítható, mely esetben értesítjük Önt. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

 További ügyintézésre, tájékoztatásra lehetősége van telefonon a +36 36-544-804 számon, illetve postai úton vagy elektronikus levélben a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.e-mail címen.